HelpDesk                          

HelpDesk GEOVAP v. 3.2.0


Portál slouží pro potřeby řešení vzájemné komunikace registrovaných externích uživatelů aplikací společnosti GEOVAP, spol. s r.o. a pracovníků GEOVAP odpovědných za jednotlivé aplikace.


Je určen zejména k evidenci a řízení následující komunikace:

  • hlášení vad aplikace, zadání žádostí o servisní zásah apod
  • zadávání nových požadavků na rozšíření funkčnosti aplikací v rámci smluv o technické podpoře
  • zadávání námětů a připomínek
  • zadávání požadavků na technickou pomoc a dílčí konzultace
  • rozesílání hromadných zpráv pracovníky GEOVAP jednotlivým uživatelům (např. info o nové verzi)


  • Portál je strukturován dle jednotlivých projektů (aplikací) a v rámci nich dle dílčích subprojektů (modulů). Každý registrovaný externí uživatel má za organizaci, kterou v rámci daného projektu zastupuje, přidělen přístup k jednotlivým vybraným subprojektům. K jednomu subprojektu může mít oprávnění více uživatelů. Základním informačním záznamem jsou jednotlivá hlášení (zadání požadavku, problému apod.) a k nim je sledována veškerá komunikace oprávněných účastníků. Osobám uvedeným v jednotlivých hlášeních jako uživatel a řešitel je při každém vložení nového hlášení či jeho změně zaslán na e-mailovou adresu zadanou při registraci informační mail.